Uncategorized - Om Fountain - Hotel Amenities & Toiletries Supplier

Evason Ana Mandara Nha Trang Resort

Đây là đối tác nhiều năm từ những ngày đầu thành lập do Om cung cấp sản phẩm amenities.

Khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Van Bay

Six Senses Ninh Van Bay

Om là đối tác cung cấp các sản phẩm dầu gội sữa tắm cho Six Senses Ninh Van Bay trong nhiều năm qua. Các sản phẩm luôn đạt tiêu chí an toàn, tiết kiệm, giảm thiểu nhựa để bảo vệ môi trường biển. Six Senses Ninh Van Bay .

Khu nghỉ dưỡng Six Senses Côn Đảo

Six Senses Con Dao Resort

Sản phẩm của Om cũng đã có mặt tại khu nghỉ dưỡng cao cấp nhất Côn Đảo.

The Anam

Sự nỗ lực và chất lượng của sản phẩm đã đáp ứng tiêu chí của The Anam Resort. Một trong những khu nghỉ cao cấp nhất tại Cam Ranh, Nha Trang. Om Cung cấp Amenties cho The Anam Resort